สกุลเงิน
กระเป๋า

โฮโนลูลู เป็นเมืองหลวงรัฐและเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา แม้ว่า โฮโนลูลู จะหมายถึงเมืองที่ทอดตัวยาวไปตามชายฝั่งด้านทิศใต้ของเกาะ แต่โดยทั่วไปแล้วชื่อนี้มักเป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงเกาะโอวาฮูทั้งเกาะ โฮโนลูลูมีความหมายในภาษาฮาวายว่า "อ่าวแห่งความสงบ" หรือ "สถานที่แห่งความสงบ" โดย "สงบ" ...

กิจกรรมและการผจญภัยกลางแจ้ง

Hanauma Bay, Hawaii Snorkeling Experience

สหรัฐอเมริกา, โฮโนลูลู, หลายเมือง

Hawaii Waikiki Scuba Diving Experience

สหรัฐอเมริกา, โฮโนลูลู, หลายเมือง

Hawaii Oahu One on One Surfing Class Experience

สหรัฐอเมริกา, โฮโนลูลู, หลายเมือง
คลิกเพื่อชมกิจกรรมกลางแจ้งในโฮโนลูลูเพิ่มเติม

Hawaii Magic of Polynesia Dinner Show

สหรัฐอเมริกา, โฮโนลูลู, หลายเมือง

Oahu Polynesian Cultural Center Day Tour

สหรัฐอเมริกา, โฮโนลูลู, หลายเมือง
คลิกเพื่อชมบัตรเข้าชมต่าง ๆ ในโฮโนลูลูเพิ่มเติม

ทัวร์ส่วนตัวและไกด์ท้องถิ่น

วันเดย์ทัวร์จากไวกีกิ: ไร่ Kualoa Ranch และผจญภัยในโลกแห่งจูราสสิค พาร์ค

สหรัฐอเมริกา, โฮโนลูลู, หลายเมือง

Hawaii Star of Honolulu Sunset Dinner Cruise (3-Star Cruise)

สหรัฐอเมริกา, โฮโนลูลู, หลายเมือง

Oahu Island Helicopter Experience in Hawaii

สหรัฐอเมริกา, โฮโนลูลู, หลายเมือง
คลิกเพื่อชมทัวร์ส่วนตัวในโฮโนลูลูเพิ่มเติม
และผู้คนยังค้นหา
สถานที่ยอดนิยม